NOWOŚCI w PROJEKCIE
POSZUKIWANI NA RYNKU PRACY

Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami związanymi z realizacją projektu:


Fundacja Inicjatyw Menedżerskich „Odnawialne źródła energii
- źródłem nowych kwalifikacji”
projekt w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII
– Regionalne kadry gospodarki,
Poddziałanie 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw.

DLACZEGO TEN PROJEKT ? ...

Odnawialne źródła energii są koniecznością i przyszłością.

Koniecznością
- gdyż Dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na wszystkie państwa członkowskie obowiązek rozwiązań w tym zakresie.
Przyszłością, ponieważ rozwój energetyki odnawialnej z jednej strony służy ochronie środowiska naturalnego, z drugiej dywersyfikacji źródeł energii i poprawie bezpieczeństwa energetycznego.

W chwili obecnej specjaliści z zakresu energetyki są osobami cennymi i poszukiwanymi na rynku pracy.

Działania w ramach projektu ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników aktualnych i nowoczesnych kwalifikacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

ZAKŁADANE REZULTATY

  • 30 osób uzyska kwalifikacje w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • 30 osób uzyska kwalifikacje w obszarze i prowadzenia warsztatu doradczego

Lista osób zakwalifikowanych do projektu


Pomysł projektu powstał w efekcie współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki
na podstawie porozumienia Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Prezesem URE w 2008 r.
więcej o porozumieniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl