PROJEKTY FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH

NOWOŚCI
O PROJEKCIE

Badanie predyspozycji zawodowych

W dniach 28 listopada — 5 grudnia 2011 r. odbyły się indywidualne spotkania Beneficjentów projektu “Zawody Przyszłości – II edycja”, których celem było badanie predyspozycji zawodowych, efektem zaś będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania w zakresie planowania kariery zawodowej. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.fim.org.pl/zawodyprzyszlosci2

powiekszenie powiekszenie

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu „Zawody przyszłości”.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności absolwentów na rynku pracy poprzez nabycie przez nich atrakcyjnych kompetencji i umiejętności personalnych oraz udostępnienie możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Dowiedz się więcej

Uczestnicy projektu - dowiedz się więcej

Działania projektu - dowiedz się więcej


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl