Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wiemy, bo to przeszliśmy

Wywiad z Paw­łem Pro­ko­pem w “Tygo­dniku Powszechnym”.

 

Pole­camy wywiad z Pre­ze­sem FIM — Paw­łem Pro­ko­pem w naj­now­szym wyda­niu “Tygo­dnika Powszech­nego” (nr 35/2015).

Oczy­wi­ście zachę­camy do lek­tury w wyda­niu papierowym.

Czy­tel­ni­ków cyfro­wych infor­mu­jemy, iż wywiad dostępny na stro­nach “Tygo­dnika Powszech­nego”.

tygodnik powszechny

« Wróć do listy aktualności