Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szlachetna Paczka od FIM

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich po raz kolejny uczest­ni­czyła w ogól­no­pol­skiej akcji “Szla­chetna Paczka”.

« Wróć do listy aktualności