NOWOŚCI

POKAŻMY NASZE MOCNE STRONY!!!
Październik 2011
5 października rozpoczęły się warsztaty „Ja i moja praca”, w których weźmie udział 300 Beneficjentów i Beneficjentek projektu.

więcej

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KARIERY
Wrzesień 2011
Beneficjenci i Beneficjentki, którzy ukończyli 45 rok życia mają możliwość indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym oraz omówienia dotychczasowego przebiegu kariery jak również pomocy profesjonalnego doradcy w wytyczenia ścieżki kariery na przyszłość.

więcej

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ!!!
Czerwiec 2011
Na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 został zaplanowany indywidualny coaching dla 150 Beneficjentów i Beneficjentek, którzy ukończyli 45 rok życia.

więcej

SZKOLENIA CZAS ZACZĄĆ !!!
Luty 2011
Lider Projektu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie rozpoczął realizację kursów specjalistycznych.

więcej

NOWY PROJEKT FUNDACJI

Projekt dotyczy specjalistycznych kursów i warsztatów coachingowych, skierowany jest do pielęgniarek i położnych z woj. lubelskiego.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupa docelowa projektu to pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenia zamieszkali bądź pracujący na terenie województwa lubelskiego.

ZAPISY
Zapisy do projektu przyjmowane są w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ul. Montażowa 16

http://www.oipip.lublin.pl

tel. (081) 745-14-22
tel. (081) 746-28-23
fax: (081) 746-14-84
info@oipip.lublin.pl


GOOGLE MAP

LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1. – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw