Program szkoleniowy powstał w oparciu o konsultacje z władzami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i wcześniejszą współpracę autorów projektu z jednostkami ochrony zdrowia (wdrażanie systemów zarządzania jakością, realizacja projektów dla personelu medycznego finansowanych ze środków Unii Europejskiej).NOWOŚCI w PROJEKCIE
PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI


W dniu 27 września odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu „Siostra na dobre i na złe – projefosjonalizacja pielęgniarek z województwa lubelskiego” II edycja.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

powiekszeniepowiekszenie

Projekt skierowany jest do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub uzupełnienia swoich kwalifikacji.

Stanowi on kontynuację projektu "Siostra na dobre i na złe", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i wysoka oceną przez Beneficjentów Ostatecznych.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z zakresu:

  • badań diagnostycznych,
  • edukacji zdrowotnej,
  • pomocy w stanach naglących.

Beneficjentom projektu proponujemy następujące bloki szkoleniowe:

  • Badania diagnostyczne i procedury postępowania w diagnostyce
  • Doraźna pomoc w stanach naglących
  • Promocja zdrowia. Edukacja zdrowotna
  • Psychologiczne aspekty pielęgniarstwa


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl


Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki