Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozeznanie rynku — warsztaty w ramach projektu “Samorząd otwarty na przedsiębiorców”

Sza­nowni Państwo,

Zwra­camy się z prośbą o przed­sta­wie­nie oferty na orga­ni­za­cję szko­leń w Pań­stwa hotelu zgod­nie z opi­sem zamiesz­czo­nym z załączniku.

 

Roze­zna­nie rynku_-_warsztaty

 

« Wróć do listy aktualności