W DRODZE DO LEPSZEGO JUTRA
WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Od kwietnia rozpoczęliśmy warsztaty z zakresu Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego., które cieszą się dużym zainteresowaniem.WIĘCEJ o DZIAŁANIACH
powiekszenie

IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, ukierunkowane na integrację społeczną i zdobycie umiejętności pomocnych do funkcjonowania na rynku pracy


CELE PROJEKTU

Celem ogólnym jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi

Cele sczegółowe:

  1. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  2. Nabycie umiejętności i kompetencji pomocnych na rynku pracy
  3. Promocja aktywnych form wsparcia środowiskowego


ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany będzie do osób niepełnosprawnie psychicznie z województwa lubelskiego


GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

Zadanie I
Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (m.in.: spotkania indywidualne z terapeutami, warsztaty komunikacji interpersonalnej).
Zadanie II
Treningi pracy (diagnoza predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności pomocnych na rynku pracy, aktywne formy poszukiwania pracy).
Zadanie III
Warsztaty „Nasza wspólna szansa” (zajęcia integracyjne, wizyty studyjne, warsztaty w Zakładach Aktywizacji Zawodowej)


PARTNER PROJEKTU

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w
Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32
tel. (081) 746 52 00, e-mail: kochart@wp.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl