JA I MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt realizowany jest przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy
w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

IDEA i CELE PROJEKTU


Ideą projektu jest wsparcie młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz ułatwienie startu na rynku pracy.

Celem ogólnym jest aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży kończącej edukację w Ochotniczych Hufcach Pracy

Cele sczegółowe :

  1. Sytuacyjne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych trudności życiowych
  2. Wspomaganie w budowaniu i realizacji planów na przyszłość
  3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
  4. Opracowanie indywidualnych planów działań
  5. Zdobycie nowych kwalifikacji w obszarze szkoleń zawodowych
  6. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

ODBIORCY PROJEKTU I GŁÓWNE DZIAŁANIA


Projekt skierowany będzie do młodzieży w wieku 16 – 19 lat.

Zadanie I
Warsztaty „Ja i mój świat” dotyczące funkcjonowania w życiu społecznym, szczególnie „radzenia sobie” w sytuacjach trudnych, stresujących i konfliktowych
Zadanie II
Warsztaty „Ja i moja firma” – podstawy przedsiębiorczości, zakładanie własnej firmy. W ramach tego zadani odbędą się również konsultacje z doradcą zawodowym
Zadanie III
Warsztaty „Ja i moja praca” – laboratorium pracy w przyszłości
Zadanie IV
Szkolenia zawodowe (kurs kasy fiskalnej, kurs komputerowy, obsługa wózka widłowego)
Zadanie V
Kurs prawa jazdy kategorii B
Zadanie VI
Badanie indywidualnych predyspozycji zawodowych

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.efs.gov.pl