NOWOŚCI w PROJEKCIE
SPRAWNA, PRZYJAZNA, SKUTECZNA
ADMINISTRACJA

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich projektu „Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu - ” w ramach Poddziałania 5.2.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń komputerowych w Leżajsku w miesiącach październik-grudzie 2011r. w Leżajsku dla 5 grup po 10 osób każda.

Zobacz zapytanie ofertowe

Nowoczesna administracja samorządowa winna być "stale uczącą się" organizacją, tzn. podnosić kwalifikacje swoich pracowników oraz wdrażać usprawnienia w kluczowych obszarach funkcjonowania.

Diagnoza funkcjonowania urzędów administracji samorządowej, oparta na systemie zarządzania jakością, wykazała, iż należy wdrożyć kolejne usprawnienia uwzględniające najnowsze tendencje zarządzania sektorem publicznym

WIĘCEJ

Projekt skierowany będzie do 5 urzędów administracji samorządowej z województwa podkarpackiego:

BENEFICJENCI


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja Zarządzania w administracji samorządowej