Nowości w projekcieAdministracja “Z ekonomią na Ty”
W dniach 28-31 sierpnia 2012 r. odbyły się szkolenia dla ostatniej - VIII grupy
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy VII
Szkolenie odbyło się w dniach 3-6 lipca 2012 r.w hotelu "Willa pod Basztą" w Kazimierzu Dolnym.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy VI
Szkolenie odbyło się w dniach 26-29 czerwca 2012 r.w hotelu "Willa pod Basztą" w Kazimierzu Dolnym.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy V
Szkolenie odbyło się w dniach 18-21 czerwca 2012 r.w hotelu "Willa pod Basztą" w Kazimierzu Dolnym.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy IV
Szkolenie odbyło się w dniach 22-25 maja 2012 r. w Nałęczowie w Hotelu “Przepióreczka”.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy III
Szkolenie odbyło się w dniach 17-20 kwietnia 2012 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – w Pensjonacie „Willa Pod Basztą”.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy II
Szkolenie odbyło się w dniach 20 - 23.03.2012r. w Nałęczowie w Hotelu “Przepióreczka”.
WIĘCEJ INFORMACJI

“Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy I
Szkolenie odbyło się w dniach 21 - 24.02.2012r. w Nałęczowie w Hotelu “Przepióreczka”.
WIĘCEJ INFORMACJI

Monety NBP wspierają WOŚP!
Monety w kształcie serca oraz setki wyjątkowych numizmatów i dzieł sztuki z NBP wspierają XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
WIĘCEJ INFORMACJI

Z ekonomią na Ty - II edycja!
W grudniu 2011 r. Fundacja rozpoczęła realizację II edycji projektu "Z ekonomią na Ty - zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez pracowników administracji publicznej" współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI
Wielki test wiedzy ekonomicznej
Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w WIELKIM TEŚCIE WIEDZY EKONOMICZNEJ organizowanym przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Telewizją Polską S.A.. Finał Wielkiego Testu już 23.01.2012r
WIĘCEJ INFORMACJI
DNI OTWARTE NBP
Narodowy Bank Polski już po raz ósmy zaprasza na Dni Otwarte!
Spotkaj wielkich Polaków w NBP
WIĘCEJ INFORMACJI
W dniach 16,17,18 marca  2011 r. odbyła się pierwsza sesja wyjazdowa dla grupy IV.
Zajęcia odbywały w ośrodku szkoleniowym  w Nałęczowie – w „Hotelu Przepióreczka”.
WIĘCEJ INFORMACJI

W dniach 16, 17, 18 lutego 2011 r.  odbyła się pierwsza sesja wyjazdowa dla grupy III.
Szkolenia odbywały się w ośrodku szkoleniowym  w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – w Pensjonacie „Willa Pod Basztą” .
WIĘCEJ INFORMACJI

W dniach 12,13,14 stycznia  2011 r. odbyła się druga sesja wyjazdowa dla grupy II.
Zajęcia odbywały w ośrodku szkoleniowym  w Nałęczowie – w „Hotelu Przepióreczka”.
WIĘCEJ INFORMACJI
W dniach 8, 9, 10 grudnia 2010 r.
odbyła się druga sesja wyjazdowa dla grupy I.

Szkolenia odbywały się w ośrodku szkoleniowym  w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą –  w Hotelu „Zajazd Piastowski”.
WIĘCEJ INFORMACJI
W dniach 24, 25, 26listopada 2010
odbyła się pierwsza sesja wyjazdowa dla grupy II.

Zajęcia odbywały w ośrodku szkoleniowym  w Nałęczowie – w „HoteluPrzepióreczka”. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących słuchaczy. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych wskazuje, że Uczestnicy wysoko oceniają zarówno tematykę szkoleń jak i formę w jakiej wykładowcy przekazują treści merytoryczne.
WIĘCEJ INFORMACJI


W dniach 18, 19, 20 października 2010
odbyła się pierwsza sesja szkoleniowa dla grupy I.

Zajęcia odbywały w ośrodku szkoleniowym  w Kazimierzu Dolnymnad Wisłą. Wyniki ankiet a także bieżąca obserwacja prowadzona przez trenerów oraz organizatora szkoleń pokazują, że Uczestnicy są bardzo zadowoleni zarówno z doskonałego przygotowania merytorycznego szkoleń, ciekawej formy prowadzenia zajęć jak i możliwości wymiany doświadczeń i przedyskutowania kwestii dotyczących wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
WIĘCEJ INFORMACJI

Nowy projekt Fundacji

Odbiorcy projektu

Celem projektu jest nabycie przez pracowników administracji publicznej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych. Zdobyta i ugruntowana wiedza w tym zakresie stanowić będzie wartość dodaną do kompetencji przy wykonywaniu zadań publicznych.

W przypadku uczestników pełniących funkcje kierownicze zdobyta wiedza służyć będzie optymalnemu podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym.

W przypadku zaś pracowników niższego szczebla pozyskana wiedza pozwoli na efektywne i racjonalne podejmowanie działań.

Odbiorcami projektu będzie kadra kierownicza i pracownicy administracji publicznej (rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz samorządowej trzech szczebli).
REGULAMIN UCZESTNICTWA

Rezultaty projektu

Przeszkolenie i zdobycie wiedzy przez 160 pracowników administracji publicznej (szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego) rocznie. Film edukacyjno-popularyzatorski, informujący o aktywności Narodowego Banku Polskiego oraz w przystępnej i atrakcyjnej formie przybliżający problematykę zjawisk ekonomicznych i gospodarczych.

Szkolenia w ramach projektu

Szkolenia w ramach projektu

  • Główne zjawiska ekonomiczne w Polsce i na świecie
  • Rola, funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego
  • Metodologia przekazu zdobytej wiedzy (warsztat trenera, doradcy i coacha)
  • Moduły dydaktyczne dostosowane do kwalifikacji i charakteru pracy.
  • Ćwiczenia, analizy przypadków, dyskusje

Szkolenia prowadzić będą wybitni dydaktycy, ekonomiści i prawnicy z uczelni wyższych, praktycy życia gospodarczego i specjaliści z zakresu finansów publicznych i zarządzania.

HARMONOGRAM PROJEKTU


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego