Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 

Kapitał ludzki Ministerstwo Skarbu Państwa Narodowy Bank Polski Polish-American Freedom Foundation Unia Europejska Polska pomoc FIO Study Tours to Poland RITA_logo_h_podstawowe_kolor