Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapraszamy na konsultacje społeczne

doty­czące budżetu oby­wa­tel­skiego w Lublinie.

Pla­kat w wer­sji PDF

« Wróć do listy aktualności