NASZA REKLAMA RADIOWA

This text will be replaced by the flash music player.Z dniem 30 czerwca 2010 roku zakończył się projekt „Słaba płeć, a jednak najsilniejsza – nowoczesna kobieta na rynku pracy”. W ciągu roku w projekcie wzięło udział 56 bezrobotnych kobiet, które uzyskały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, jak również odbycia stażu u 20 lubelskich pracodawców.

Możemy śmiało stwierdzić, że projekt zakończył się sukcesem, gdyż 40% Uczestniczek Projektu znalazło pracę, a 20% pozostało na stanowiskach pracy u Pracodawców, u których odbywały staż.

Duże zainteresowanie projektem, jak również wskaźnik znalezienia pracy przez Uczestniczki projektu wskazuje na potrzebę realizacji podobnych przedsięwzięć. Tematyka szkoleń została wybrana na podstawie analizy lubelskiego rynku pracy i jak wskazują rezultaty projektu trafnie dobrana. Panie biorące udział w projekcie uzyskały nowe kwalifikacje, poszerzyły dotychczas posiadaną wiedzę oraz zdobyły nowe kontakty zarówno zawodowe jak i prywatne.

Dzięki realizacji projektu „Słaba płeć, a jednak najsilniejsza – nowoczesna kobieta na rynku pracy” lubelski rynek pracy zyskał nową, wykwalifikowaną kadrę asystentek menedżera, specjalistek ds. zarządzania zasobami Ludzkimi oraz specjalistek ds. marketingu i sprzedaży.

Wszystkim Paniom uczestniczącym w projekcie życzymy sukcesów zawodowych.

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Projekt „Słaba płeć a jednak najsilniejsza – nowoczesna kobieta na rynku pracy” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich i Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie 01.06.2009 – 30.06.2010.

Idea projektu powstała w oparciu o analizę sytuacji kobiet na regionalnym rynku pracy oraz diagnozę oczekiwań pracodawców w odniesieniu do kwalifikacji i umiejętności swoich pracowników. Na tej podstawie powstał program „szytego na miarę” wsparcia dla kobiet z województwa lubelskiego, dzięki któremu nabędą kompetencje i umiejętności pożądane przez regionalnych pracodawców.

W projekcie weźmie udział 45 mieszkanek województwa lubelskiego, które otrzymają wsparcie w postaci cyklu warsztatów psychologicznych pozwalających na przełamanie barier i obaw przed wejściem na rynek pracy oraz wzrost motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy, szkoleń zawodowych oraz praktyk zawodowych w firmach – członkach Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. Projekt zakończy się badaniem indywidualnych predyspozycji uczestniczek pozwalających na wybór dalszej drogi zawodowej.

W ramach projektu odbędą się:

 1. Warsztaty psychologiczne „Kobieta aktywna” (30 godzin)
 2. Szkolenie „Specjalista ds. marketingu i sprzedaży” (60 godzin)
 3. Szkolenie „Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi” (60 godzin)
 4. Szkolenie „Asystentka menedżera” (40 godzin)
 5. Praktyki zawodowe na stanowiskach: specjalista ds. marketingu i sprzedaży, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, asystentka menedżera.
 6. Badanie indywidualnych predyspozycji uczestniczek projektu.

Dodatkowo uczestniczki otrzymają:

 • dodatki szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • 3-miesięczne stypendium
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

LISTA OSÓB ZAKWALIFIOWANYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA:

AKTUALNE INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU

Zakończyły się wszystkie szkolenia przewidziane w projekcie: „Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi” - z dniem 31.01.2010 oraz „Asystentka Menedżera” – z dniem 28.02.2010. Obecnie Panie odbywają praktyki zawodowe u Pracodawców.

Firmy w których Beneficjentki odbywają praktyki:

 • EUROAL Sp. z o.o.
 • EMPERIA HOLDING SA
 • Centrum Doradztwa Strategicznego
 • DOMO-SYSTEM Sp.jw.
 • GALAAUTO Sp. z o.o.
 • Zakład Obsługi Nieruchomości ADMINA
 • SZKOLTEX Centrum Usług BHP i Kadr
 • PZ CORMAY SA
 • Hotel Przepióreczka Sp. z o.o.
 • BOCIAN Sp. jw
 • Agencja Reklamowa CUMULUS
 • COMEX PH
 • Stokrotka Sp z o.o.
 • PZ CORMAY SA
 • GASTROMED
 • DOMO-SYSTEM
 • EURO-FORUM
 • PHU URBAN
 • Willa Monika SPA
 • PPH EL-MAX
 • SKRYPTOR

W styczniu 2010 r. Beneficjentki bloku „Asystentka Menedżera” rozpoczęły szkolenia, których celem jest uzyskanie wiedzy m.in. z zakresu zarządzania czasem, prowadzenia biura, obiegu dokumentów, organizacji spotkań oraz zasad używania podpisu elektronicznego. Od 1 marca Beneficjentki rozpoczną praktyki u Pracodawców z województwa lubelskiego.

Uczestniczki szkolenia „Zarządzanie Zasobami ludzkimi” w grudniu 2009 roku rozpoczęły szkolenia tematyczne dotyczące znajomości rynku pracy i zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Panie będą miały możliwość zapoznania się z zagadnieniami kadrowymi, procesem selekcji i doboru pracowników, jak również będą uczestniczyły w ramach zajęć w treningu kompetencji interpersonalnych. Kolejnym etapem przewidzianym dla Uczestniczek tego szkolenia będzie odbycie praktyk zawodowych.

Z dniem 30.09.2009 16 Beneficjentek zakończyło szkolenie „Specjalista ds. marketingu i sprzedaży”. Praktyki zawodowe odbywane w terminie od 1.10.2009 do 31.12.2009 pozwoliły w praktyce sprawdzić zdobytą wiedzę. Celem szkolenia i praktyk było zdobycie wiedzy i umiejętności, m.in. z zakresu opracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa, obsługi klienta, budowania marki, poznania technik sprzedaży i negocjacji. Pozytywne opinie Pracodawców pozwalają stwierdzić, że tematyka szkolenia była adekwatna do oczekiwań rynku pracy, a pozyskana wiedza i doświadczenie zwiększy szanse na zdobycie zatrudnienia.


This text will be replaced


MATERIAL FILMOWY o PROJEKCIECZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego