Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 Wzmoc­nie­nie ukra­iń­skich służb cel­nych i granicznych.