Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 Pilo­ta­żowe opra­co­wa­nie sys­temu szko­leń urzęd­ni­ków z obwodu samarskiego.