Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i staże zawo­dowe dla osób bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­dowo z powiatu lubelskiego.