Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Akademia Coachingu

Ostat­nie wolne miej­sce na jesienną edy­cję Aka­de­mii Coachingu!

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://oldfim.sulimo.pl/dzialalnosc/szkolenia-i-doradztwo/najnowsza-oferta/coaching/

« Wróć do listy aktualności